Fortrolighedspolitik

Hvad omhandler denne erklæring?

Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvordan Boligvarer.dk (også omtalt som “vi” eller “os”) vil gøre brug af dine data, når du bruger vores produkter, tjenester og hjemmesider.

Den beskriver også dine rettigheder til databeskyttelse.

Vi kan også give dig yderligere oplysninger, når vi indsamler persondata, når vi finder, at det er nyttigt at give relevant og rettidig information.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler og behandler persondata om dig, når du interagerer med os og vores hjemmesider, og når du ansøger om eller bruger nogen af vores produkter eller tjenester. Dette omfatter:

 • Kontaktoplysninger, f.eks. din fakturerings- og forsendelsesadresse, e-mailadresse samt telefonnummer.
 • Dit brugernavn og din adgangskode.
 • Produktanmeldelser eller -anbefalinger og andet indhold, du sender til os.
 • Oplysninger relateret til den browser eller enhed, du bruger for at få adgang til vores hjemmeside.

Hvordan bruger vi disse oplysninger, og hvad er retsgrundlaget for denne brug?

Vi bruger de ovennævnte persondata og oplysninger, som du giver os, til følgende formål:

Til opfyldelse af en kontrakt eller for at træffe foranstaltninger i forbindelse med en kontrakt: Dette er relevant, når du ansøger om et af vores finansielle produkter eller tjenester. Dette omfatter:

 • Modtagelse og behandling af betalinger.
 • Kommunikation med dig og levering af kundeservice.
 • Levering eller anden formidling af produkter, tjenester eller præmier.
 • Opfyldelse af garantier.

Som nødvendigt for Boligvarer.dk’s legitime interesser anført herunder, og når vores interesser ikke tilsidesættes af dine rettigheder om databeskyttelse:

 • Levering af produkter og tjenester, som du har anmodet om og ved svar på eventuelle kommentarer eller klager, du kan sende os. Vi kan behandle persondata om dine pårørende, din familie og partner (som du giver os) i forbindelse med dette.
 • For at muliggøre oprettelsen af og sikring af online-registrerede konti.
 • Ved reklame for vores tjenester til kunder og potentielle kunder, og for at orientere dig om nyheder og opdateringer samt hosting eller administration af arrangementer.
 • Ved overvågning af brugen af vores hjemmesider og onlinetjenester samt brug af dine oplysninger til at hjælpe os med at overvåge, forbedre og beskytte vores produkter, indhold, tjenester og hjemmesider både online og offline.
 • Tilpasning af vores hjemmeside, produkter eller tjenester til dig.
 • Undersøgelse af eventuelle klager fra dig eller fra andre om vores tjenester, produkter eller hjemmesider.
 • For at drive vores forretning på en effektiv og korrekt måde. Dette omfatter administration af vores økonomi, forretningskapacitet, planlægning, kommunikation, virksomhedsledelse og revision.
 • Indsamling af (Internet Protokol-) IP-adresser under ordreoprettelse til forebyggelse af svig.

Vi har foretaget en afvejningsvurdering af al den databehandling, vi udfører på grundlag af vores legitime interesser som beskrevet ovenfor. Du kan få oplysninger om enhver af vores afvejningsvurderinger ved at kontakte os ved hjælp af nedenstående oplysninger.

Hvem vil vi dele disse data med?

I det tilfælde, at virksomheden sælges eller integreres med en anden virksomhed, vil dine oplysninger blive videregivet til vores rådgivere og den potentielle købers rådgiver og vil blive videregivet til de nye ejere af virksomheden.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.